Форми навчання

 

яК ПРАЦЮЄ ЗМІШАНА ФОРМА НАВЧАННЯ У ВОЄННИЙ ЧАС

Що таке змішана форма навчання?

Змішане навчання або blended learning — методика, за якою учні засвоюють частину освітнього матеріалу онлайн, а частину – офлайн у класі. Діти отримують цілісний навчальний досвід із використанням сучасних інтерактивних технологій.

Змішане навчання має переваги як для учнів, так і для вчителів:

 • отримання досвіду командної праці в дітей, під наглядом вчителів;
 • часова гнучкість під час освітнього процесу;
 • в учнів розвивається самостійність при здобуванні освіти;
 • засвоєння цифрових навичок під час навчання вчителями та учнями;
 • навчання стає більш індивідуальним для кожного учня.

Моделі змішаного навчання

Існує 4 моделі змішаного навчання:

 

blog-new-01-1-640x325 Як працює змішана форма навчання у воєнний час

Ротаційна модель

Ротаційна модель чергує онлайн та офлайн навчання за певним визначеним графіком чи вказівками педагогів.

Така модель охоплює:

 • роботу в невеликих групах чи цілим класом;
 • групові проєкти;
 • індивідуальну роботу з педагогами;
 • письмові завдання.

Модель «Ротація за станціями» або «Зміна робочих зон» підходить молодшим та середнім класам у школі. Для правильного навчального процесу вчитель розподіляє учнів за зонами (станціями) на 3 команди :

 • перша станція — робота з учителем;
 • друга станція — проєктна робота в групах;
 • третя станція — онлайн-навчання.

Основна мета моделі — протягом уроку переміщувати учнів між станціями (зонами) так, щоби кожен відчув різноплановість роботи.

Модель «Ротація лабораторій» або «Зміна класів» менш ефективна, бо не містить обов’язкову проєктну роботу. Частина учбових занять проходить у звичайних класах, а один з уроків віддають на роботу дітей у комп’ютерному класі. Там учні індивідуально працюють в онлайн-форматі для поглиблення чи закріплення отриманих знань.

Модель «Перевернутий клас» або «flipped classroom» вважається найпростішою для реалізації. Вона поєднує навчання вдома (де школярі в онлайн-форматі опрацьовують новий теоретичний матеріал: дивляться відеолекції, читають статті тощо) та в школі, де закріплюють вивчене та актуалізують отримані знання.

«Гнучка модель» або «індивідуальна ротація» проводиться у великих приміщення (бібліотека, актовий зал тощо), де в кожного учня є робоче місце. Крім того у великому просторі розміщються зони для роботи в малих групах, для дискусії або для виконання лабораторних.

Гнучка модель

Модель, де учні мають гнучкий графік, який змінюється відповідно до потреби розібратись у конкретній темі та курсі. Кількість вчителів у такому виді роботи варіюється залежно від кількості групових та індивідуальних робіт у учнів.

Модель самостійного змішування

Модель самостійного змішування відрізняється від online-навчання тим, що online вивчають тільки один предмет, а інші предмети учні проходять у школі. Іноді моделлю компенсують відсутність поглиблених курсів у школі чи дисциплін вільного вибору.

Поглиблена віртуальна модель

На відміну від моделі «самостійного змішування», «поглиблена віртуальна» модель охоплює всі курси, а не вибірково. Крім того учні самостійно розподіляють online та offline частин навчання, де online-частину можна прослуховувати як у навчальному закладі, так і поза ним.

 

Особливості змішаної форми навчання у воєнний час

Як зазначив МОН України, змішана форма навчання може змінюватись упродовж навчального року в залежності від безпекової ситуації.

«В умовах воєнного часу ми впроваджуємо очний освітній процес у приміщеннях навчальних закладів виключно за погодженням з органами влади. У разі наявності небезпеки заклад впроваджує дистанційний або змішаний формат навчання. Якщо в укритті не вистачає місць на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендації щодо розділення навчання на кілька змін», – повідомив Сергій Шкарлет, Міністр освіти і науки України.

Як налагодити освітній процес в умовах дистанційного навчання

Технології дистанційного та змішаного навчання за рік пандемії коронавірусу стали вже звичними для шкіл. Державна служба якості освіти також пристосувала інструментарій проведення інституційного аудиту до умов дистанційної або частково дистанційної роботи закладів. Адаптації потребує організація освітньої діяльності, щоб заклади продовжували працювати якісно та ефективно і в умовах очного навчання, і онлайн. Змінювати слід і всі компоненти системи освітнього процесу школи.

Розглянемо, як директорові та педагогам налагодити роботу в умовах дистанційного навчання.

Організація освітнього процесу

Розклад

Важливо в організації дистанційного навчання узгодити розклад уроків з особливостями проведення онлайн-занять. На формування розкладу впливають освітні програми, навчальні плани, санітарні вимоги тощо, втім є і суб’єктивні чинники, як-от запит від батьків розпочинати заняття пізніше.

Настанови щодо формування розкладу в умовах дистанційного навчання:

 • Оберіть єдину інтернет-платформу для розміщення електронних освітніх ресурсів, проведення онлайн-занять. Це мінімізує труднощі та плутанину, зніме дещо проблему комунікації між учасниками освітнього процесу.
 • Дотримуйтесь санітарного регламенту та забезпечуйте черговість синхронного й асинхронного навчання.
 • Порадьтеся з батьками учнів щодо зручного часу проведення онлайн-занять. В умовах дистанційного навчання розклад можна зміщувати в часі, наприклад розпочинати заняття пізніше, робити тривалу перерву, щоб учні могли перепочити, тощо. Особливо актуальним це є для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 • Забезпечте можливість консультацій. В умовах віддаленого навчання в учнів виникає потреба проконсультуватися з учителем. Організація консультаційних годин з різних навчальних предметів дасть змогу компенсувати відсутність особистого спілкування учнів із вчителем.

Інтернет-платформа

Обрання єдиної інтернет-платформи для забезпечення освітнього процесу в умовах дистанційного навчання спростить взаємодію учасників освітнього процесу. Разом з тим, важливо пам’ятати, що учні можуть мати труднощі з доступом до того чи іншого каналу комунікації, інтернет-платформи тощо. У такому разі важливо передбачити для окремих учнів альтернативні рішення.

На що варто звертати увагу при обранні інтернет-платформи для дистанційного навчання:

 • Доступність. Обирайте платформу, яка є у відкритому доступі, не потребує встановлення спеціального програмного забезпечення тощо.
 • Можливість ідентифікації учасників. Вчитель повинен мати змогу ідентифікувати всіх учнів, зареєстрованих у системі або присутніх на онлайн-уроці. Це перш за все питання безпеки.
 • Структурованість матеріалу. Учням буде зручніше працювати із платформою, коли матеріал у ній буде структурований, тобто розміщений у вигляді цілісних навчальних тем, курсів. Це сприятиме організації віддаленої роботи учнів, вибору власної швидкості опанування навчального матеріалу.
 • Наявність онлайн-журналу. Учнівство звикло мати доступ до своїх оцінок, переглядати їх у журналі після занять. Можливість робити це онлайн – вимога часу.
 • Зворотний зв’язок. Це дасть змогу учням оперативно отримувати відгук від вчителя щодо виконаних завдань тощо.

Педагогічна діяльність

В умовах дистанційного навчання важливо застосувати інші форми й методи роботи. Не зовсім доцільно пропонувати учню опрацювати текст підручника, адже шкільні підручники спрямовані на очне навчання. Учитель має адаптувати навчальні ресурси відповідно до особливостей класу, можливостей учнів. Водночас під час проведення навчальних занять онлайн учитель обмежений у прийомах роботи. Відрізняється і стиль навчання дітей: в онлайн-режимі частина учнів можуть втрачати динаміку, інші ж навпаки – проявляти більшу активність та ліпше засвоювати матеріал. У той же час навчання з використанням дистанційних технологій відкриває нові можливості для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.

Поради педагогам для роботи в умовах дистанційного навчання:

 • Адаптуйте матеріал. В умовах поділу уроку на синхронну та асинхронну частини навчальні матеріали потрібно відповідно адаптувати. Подумайте і визначте, що озвучити під час онлайн-уроку, а яку частину матеріалу надати на самостійне опрацювання, роботу в групах тощо.
 • Записуйте та зберігайте онлайн-уроки. Це дасть можливість учням, які пропустили урок, наздогнати матеріал.
 • Урізноманітнюйте форми роботи. Дистанційне навчання – це не лише онлайн-уроки (в ZOOM, MS Teams тощо). Онлайн-формат взаємодії дає змогу учням працювати в групах, розробляти проєкти тощо. Партнерство у роботі учнів можна використовувати і під час онлайн-уроку для виконання коротких завдань, і для більш масштабних завдань, що потребують тривалішого часу виконання.
 • Приділяйте більше уваги результату, а не процесу. Відсутність достатньої кількості комп’ютерів у сім’ї, проблеми з доступом до інтернету чи інші труднощі можуть завадити учням відвідувати онлайн-уроки. Втім технології дистанційного навчання дають змогу компенсувати відсутність на онлайн-уроці та отримати результат – учні можуть надолужити пропущене, переглянувши запис уроку, ознайомившись із електронними освітніми ресурсами, виконавши завдання.

Важливою частиною успішної педагогічної діяльності умовах за дистанційного навчання є підтримка педагогічного колективу з боку директора.

Як директорові продемонструвати підтримку роботи педагогів в умовах дистанційного навчання?

 • Забезпечте методичну та консультаційну підтримку. Організуйте навчання, семінари, обмін досвідом між педагогами.
 • Не вимагайте звітності. Робота у дистанційному режимі часто вимагає від педагогів значно більшого часу на підготовку навчального матеріалу та комунікацію з учнями.
 • Довіряйте. Надмірний контроль зі сторони керівництва, втручання в роботу вчителя під час використання технологій дистанційного навчання може додавати стресу учасникам освітнього процесу та демотивувати вчителя.
 • Забезпечте педагогам повноцінний лікарняний у випадку хвороби. Технології дистанційного навчання, безумовно, дають змогу запобігти поширенню вірусів під час уроків, не перериваючи спілкування учнів між собою та вчителями. Однак педагоги мають право перебувати на лікарняному, не проводячи занять. Це саме стосується й учнів.

Система оцінювання

Зазнали змін і види завдань, які пропонуються учням. Завдання й форми роботи, що використовувалися в умовах очного навчання, можуть бути неприйнятними під час дистанційного. Наприклад, за використання технологій дистанційного навчання неможливо виконати завдання на перевірку знань, відтворення тексту підручника. Очевидно, що змінивши форми роботи під час уроків, потрібно змінювати і форми оцінювання.

Як вчителеві налагодити систему оцінювання?

 • Оприлюднюйте критерії оцінювання до кожного завдання. Так учні наперед розумітимуть, як та за яким принципом формується оцінка.
 • Давайте зворотній зв’язок. Практика показує, що в умовах дистанційного навчання найменші учні найбільше потребують детальних роз’яснень та зворотного зв’язку. Негативна оцінка може не дати достатньо інформації для учнів, натомість після пояснення, за що вона отримана, учень зможе порефлексувати про свої помилки.
 • Не обмежуйте в часі. Учні мають різну динаміку роботи в онлайн-режимі. А в когось може повільніше працювати комп’ютер чи інтернет. Тому завдання, обмежені в часі, не рекомендовані для оцінювання результатів навчання учнів.
 • Шукайте альтернативи. Звичні тестові завдання в умовах дистанційного навчання корисні для саморефлексії учнів. А для контрольних завдань ліпше знайти альтернативні форми, як-от тематичне есе, творче завдання тощо.

Освітнє середовище

За дистанційного навчання значна частину роботи зі створення освітнього середовища стали виконувати батьки, забезпечуючи дитину технікою, доступом до інтернету, облаштовуючи робоче місце. Втім директорові школи не варто забувати про такі важливі аспекти роботи:

 • Безпека. Звертайте особливу увагу на безпечність доступу до інтернет-платформи, на якій відбувається дистанційне навчання. Профілі учнів мають бути підписані їхніми іменами.
 • Правила поведінки. Звичні правила поведінки у школі не працюють в онлайн-форматі, тому варто адаптувати їх до дистанційного навчання – встановити правила спілкування під час зум-уроків тощо.
 • Комунікація з батьками. Дистанційне навчання потребує частішої взаємодії з батьками, зокрема щодо поведінки дітей, їхнього режиму роботи, виконання завдань.

 

 

                                  Дистанційне навчання – що це?

 

Дистанційна освіта –це форма навчання, при якій учень знаходиться на відстані від педагога, і (або) навчальних засобів і освітніх ресурсів.

В даний час ця форма навчання припускає, як правило, наявність в учня і педагога доступу до Інтернету, телекомунікаційного обладнання та ПК (комп’ютер, ноутбук, смартфон, планшет і т. д.)

Однак, можуть бути варіанти обміну матеріалами та інформацією в неелектронній формі. Це може бути поштове посилання або особиста передача даних на паперових або електронних носіях.

Кому підходить дистанційна освіта?

woman wearing blue jacket sitting on chair near table reading booksБудь-яка людина при бажанні може здобувати освіту в дистанційному форматі. Для тих, хто обмежений у можливості відвідувати навчальний заклад очно в силу проблем зі здоров’ям або іншими обмеженнями мобільності, таке навчання – найоптимальніший вибір.

Однак, все частіше вибір на користь дистанційного навчання роблять батьки і діти, які мають реальні можливості вчитися в очній загальноосвітній школі.

Ось їх основні аргументи на користь дистанційної освіти:

 • Завантаженість дитини в плані ранньої профорієнтації – спортивні секції, змагання, музичні та балетні школи, художні школи – займають велику частину дня, тому займатися в загальноосвітній школі очно не завжди представляється можливим.
 • Робота батьків пов’язана з тривалими відрядженнями, або від’їздом за межі місця проживання і навчання дитини на тривалий період. При цьому часто є можливість взяти дитину з собою. Відповідно, дистанційний формат навчання в цьому випадку краще пропусків занять або перекладу в інші навчальні заклади, часто за межі України.
 • Батьки і дитина живуть за межами України, але є громадянами України і хочуть отримати для дитини українську освіту.
 • Батьки і діти живуть в Криму або зоні АТО і не мають можливості відвідувати школу на підконтрольних Україні територіях.
 • Батьки не хочуть соціалізувати дитину в рамках класу і одноліток, які їм пропонує очна школа, або дитина не може адаптуватися в класі або школі, в якій йому доводиться вчитися.
 • Батьки хочуть контролювати процес навчання дитини на будь-якому етапі навчання у зручний для них час. Як правило, в очній школі такої можливості немає.
 • Батьки вважають, що результати навчання дитини дуже упереджені і залежать від персонального ставлення вчителя в учня, що в форматі дистанційної освіти можна мінімізувати.

Звичайно, це не всі причини, чому батьки і діти вибирають дистанційний формат, але ці називаються найчастіше.

Навіщо мені дистанційна підтримка в звичайній школі?

black and white blackboard business chalkboard

Кожній дитині, частіше або рідше, доводиться пропускати заняття. Це можуть бути пропуски через хворобу, участь у виїзних заходах, погодні умови, і маса інших причин. Кожна дитина знає, що чим більше пропустив, тим складніше надолужувати пропущений матеріал.

Для того, щоб максимально скоротити прогалину в знаннях внаслідок невідвідування уроків потрібна дистанційна підтримка. В принципі, дитина, сидячи вдома може повністю компенсувати матеріал пропущених занять ресурсами і елементами курсу. При цьому, якщо пропуск не тривалі за часом, йому досить базового матеріалу і вправ для самопідготовки, які перевіряються системою автоматично.

Якщо дитина все-таки не може самостійно освоїти матеріал, він має можливість зв’язатися з учителем, використовуючи систему особистих повідомлень безпосередньо з курсу, і поставити вчителю питання, що його цікавить.

Це змішаний формат навчання, він не вимагає значних тимчасових вкладень з боку вчителя і входить в рамки загальної освіти в школі, тобто є безкоштовним для учня очної школи.